Free shipping & Return money back guarantee online support 24/7
CALL US +40 721 911 879

GDPR Politica de confidentialitate si Politica Cookies

Conform Regulamentului UE 2016/679 - Regulamentul General Privind Protectia Datelor GDPR (anterior conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice) SC ADVERTISING BOUTIQUE SRL cu sediul in PLOIESTI, BD.BUCURESTI, NR 9, BL 8A, ET 1 , AP 4, judetul PRAHOVA, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/1005/2013, Cod de Identificare Fiscala RO31944440, Tel. 0721911879, email.office@adboutique.ro are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.